اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38804887
نام و نام خانوادگی : سيدحسين حسيني زندابادي
عنوان پایان نامه : نقد و بررسي فقهي جهاد ابتدايي و تطبيق آن با مباني حقوقي
رشته تحصیلی : فقه و مباني حقوق اسلامي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : احمد عابديني
استاد مشاور : نادعلي عاشوري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File