اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902050
نام و نام خانوادگی : مهسا دستجردي
عنوان پایان نامه : بررسی اثرشخصیت تیپD وگروه خونی در میزان پاسخ دهی درمانی بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : رخساره معمار
استاد مشاور : حميدرضا نيك يار
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File