اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902385
نام و نام خانوادگی : مولود قنبري مباركه
عنوان پایان نامه : کیفیت زندگی و عوامل موثر بر ان در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : فريبا ارجمندي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File