اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38904067
نام و نام خانوادگی : حسين ناصري
عنوان پایان نامه : تولید و مشخصه یابی نانو کامپوزیت سولفید مولیبدن- کربن به روش آلیاژسازی مکانیکی برای کاربرد به عنوان آند باتری یون لیتیم(Li-ion)
رشته تحصیلی : مواد-شناسايي و انتخاب
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا ابراهيمي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File