اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39001798
نام و نام خانوادگی : بهار ملكشاهي نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای اختلال شناختی پس از بیهوشی عمومی و اسپاینال
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : كامران توكل
استاد مشاور : ناهيد سعادت ملي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File