اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39002770
نام و نام خانوادگی : رعنا ابريشم كار
عنوان پایان نامه : مقایسه نتایج درمان جراحی و غیر جراحی بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاع کمری مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی جراحی اعصاب شهر اصفهان که اندیکاسیون مداخله جراحی داشته اند طی سال های 1395 تا 1396
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : سعيد ابريشم كار
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File