اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39003379
نام و نام خانوادگی : ميترا شيرواني
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط sad score با نوع مسمومیت و ماه تولد در بیماران مسموم بیمارستان خورشید در سال 1397
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : غلامعلي دوروشي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File