اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39003876
نام و نام خانوادگی : فاطمه عيدي نژاد
عنوان پایان نامه : تاثیر فعالیت های خارج از کلاس مبتنی بر تکنولوژی بر یادگیری لغات یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی با سطح متوسط و رویکرد انها
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا بهارلويي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File