اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39004551
نام و نام خانوادگی : سيدروح اله عقدايي اردستاني
عنوان پایان نامه : طراحی مدارات ترکیبی بهمراه تحلیل توان در فناوری آتاماتای سلولی کوآنتومی
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي دولتشاهي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File