اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39004921
نام و نام خانوادگی : مريم رضايي
عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان ذهن آگاهی، تفکر ماکیاولی، و تاب آوری در افرادبا گرایش به سوء مصرف مواد با افراد عادی
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : صديقه رضائي دهنوي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File