اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39005308
نام و نام خانوادگی : سيد حسن مرتضوي راد
عنوان پایان نامه : تحليل و واكاوي اعلاميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر در پرتو آموزه هاي اسلامي
رشته تحصیلی : الهيات و معارف اسلامي-گرايش جامع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود راعي
استاد مشاور : حميدرضا نيك يار
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File