اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39100359
نام و نام خانوادگی : اتوسا خسروي
عنوان پایان نامه : درصد بروز مجدد استروک در استروک هموراژیک و زیرگروه های استروک ایسکمیک در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال های 1397-1394
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : محمد سعادت نيا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File