اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102468
نام و نام خانوادگی : محمدرضا گودرزي
عنوان پایان نامه : ارزیابی آشنایی و مهارت پزشکان و کارورزان رشته پزشکی ‏بیمارستان شریعتی اصفهان در استفاده از اسپری‌های استنشاقی مرتبط با بیماری‌های آسم و انسداد مزمن ریوی(COPD) در سال 1397.
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : احمد سبحاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/14
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File