اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103497
نام و نام خانوادگی : محمد علي رحيمي ثابت
عنوان پایان نامه : سنت هاي عاشورايي شيعيان ايران از سقوط بغداد تا تأسيس دولت صفويه ( 907-656 ه. ق )
رشته تحصیلی : تاريخ-اسلام
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : محسن خندان الويري
استاد مشاور : سيد علي رضا ابطحي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File