اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103683
نام و نام خانوادگی : علي حسن زاده چله
عنوان پایان نامه : تحليل آماري - همديد يخبندان هاي بهاره ( مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
رشته تحصیلی : جغرافيا طبيعي-اقليم شناسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : هوشمند عطايي
استاد مشاور : نادر پروين
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File