اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104258
نام و نام خانوادگی : حميد رضا رحمتي كلخوران
عنوان پایان نامه : تاثیرگذاری راهبرد كسب و كار بر عملکرد شرکت با نقش واسطه ای راهبرد تولیدی (مورد مطالعه: کارخانجات صنعتی شهرک صنعتی اشتهارد)
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : كيمياسادات ميركمالي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File