اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104663
نام و نام خانوادگی : حسن تاجيك محمديه
عنوان پایان نامه : تحليل جايگاه اسطوره اي و نمادين اسب در گزيده متون حماسي سبك خراساني
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : عطامحمد رادمنش
استاد مشاور : مهرداد چترائي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File