اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104706
نام و نام خانوادگی : عليرضا نادري
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر افزودن مولایت در حا وذرات ویسکر شکل مولایت بر خواص فیزیکی ومکانیکی جرم های بوکسیتی
رشته تحصیلی : مواد-سراميک
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد جعفري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/16
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File