اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104901
نام و نام خانوادگی : سيد فخرالدين حسيني وردنجاني
عنوان پایان نامه : اولویت بندی و مدیریت بحران های طبیعی و اکولوژیکی در سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بن از توابع استان چهار محال و بختیاری)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود مهدوي
استاد مشاور : سيد رامين غفاري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/17
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File