اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104910
نام و نام خانوادگی : امين جوادي
عنوان پایان نامه : بررسي تفاوتهاي نهادهاي مشترك مالي عقد نكاح در حقوق ايران و انگليس
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور : محمدمهدي الشريف
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/07/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File