اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104922
نام و نام خانوادگی : الهام شراعي
عنوان پایان نامه : تحليل حقوقي قواعد عمومي تعليق قراردادها در حقوق ايران با نگاه به قانون مدني فرانسه
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : عليرضا يزدانيان
استاد مشاور : سيدمحمدهادي مهدوي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File