اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104963
نام و نام خانوادگی : مهرداد عباسي بروجني
عنوان پایان نامه : تأثیر استفاده از سیستم مهاربندی فولادی همراه با لینک قائم در بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بتن‌مسلح
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا شكاري مهرآبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File