اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105048
نام و نام خانوادگی : بهروز پديدارفرد
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت کنترلر اتوماتیک کشش پیوسته کال استخوان جهت کاربرد در جراحی فک و صورت
رشته تحصیلی : مهندسي برق كنترل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا يوسفي نجف آبادي
استاد مشاور : ميلاد اعتمادي شلمزاري
چکیده : تکنیک نوین کشش کال استخوان به تازگی در جراحی های بازسازی در ناحیه فک و صورت به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. موفقیت در این تکنیک به ریت کشش، ریتم کشش و نیروی کشش بستگی دارد. هدف از این پژوهش طراحی و بهینه سازی یک کنترلر دستگاه کشش کال استخوان اتوماتیک با استفاده از یک تکنیک نوین می باشد که بتوان از آن در جراحی های فک و صورت استفاده نمود. دستگاه ساخته شده نیروی خطی کشش خارجی تولید شده را به قطعه استخوان تحت کشش منتقل می کند و عمل کشش کال استخوان صورت می پذیرد. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد دستگاه دقت حرکتی 488 میکرومتر دارد و نیروی کشش خارجی 3.95 نیوتن را تولید می کند. استفاده از دستگاه ساده بوده و در عین تکرار پذیری، دقت حرکتی بالا و نیروی خارجی کشش پیوسته را جهت اجرای یک پروسه کشش کال استخوان موفق، ایجاد می کند.
کلمات کلیدی : کنترلر دستگاه کشش کال استخوان اتوماتیک پیوسته, کنترلر دستگاه کشش کال استخوان موتوردار
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Design and development of an automatic continuous distraction controller for using in maxillofacial surgery
Abstract : Distraction Osteogenesis is a recent technique widely used in Maxillofacial Reconstruction Applications (MRA). The success of such distraction methods depends on the rate, the rhythm, the Distraction Force. This research has aimed to design and develop a novel ACDO device to be used in the MRA. The developed device generates external continuous linear force which transfers to the moving bone segment. Experimental results have shown that the device offers continuous DF with the movement accuracy of 488 micrometers and an acting DF of 3.95 Newton during the DO process. The use and operation of the device are simple and reliable with high accuracy and repeatability, which provides optimized performance, continuous DF and improved DR.
Keywords : Automatic Continuous Distraction controller, Motorized Distraction Osteogenesis controller
Download Abstract File