اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105050
نام و نام خانوادگی : بهزاد بل وفا
عنوان پایان نامه : تلفیق دو روش مؤلفه‌هاي اساسي و مستقل در تحلیل نتايج حاصل از OTDR در تخمین کور منابع
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سميه كاظمي نجف آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File