اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105306
نام و نام خانوادگی : ايمان بوسعيدي
عنوان پایان نامه : بهینه سازی پارامترهای فنی کک بر مینای پارامترهای فنی زغال سنگ با استفاده از روش سطح پاسخ مطالعه موردی ذوب آهن اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جاويد جوزداني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File