اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105315
نام و نام خانوادگی : مهرداد جندقيان
عنوان پایان نامه : بررسي تجربي پارامترهاي جوشکاري ورق فولاد هاردوکس با استفاده از آناليز واريانس و رگرسيون
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا نيرومند
استاد مشاور : مهدي رفيعي
چکیده : چکیده فولاد هاردوکس یکی از محصولات شرکت SSAB سوئد است. مهم‌ترین ویژگی این فولاد سختی بسیار بالای آن است که این فولاد را از دیگر فولاد¬ها متمایز می‌کند. فولاد هاردوکس را با میزان سختی آن برحسب برینل رده‌بندی می‌کنند. این فولاد به دلیل سختی بسیار بالا، به‌عنوان پوشش مقاوم به سایش در تجهیزات حمل‌ونقل مواد به‌ویژه در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولاد هاردوکس 450 از پرکاربردترین رده‌های این فولاد است که در سال‌های اخیر به‌طور گسترده در صنعت کشور مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین روش‌های اتصال فولادها روش جوش‌کاری است، بنابراین یافتن شرایط بهینه برای جوش‌کاری این فولاد بسیار حائز اهمیت است. درباره شرایط جوش‌کاری این فولاد اطلاعات کمی در دسترس است و حتی در کاتالوگ‌های شرکت تولیدکننده نیز اطلاعات دقیقی درباره مقادیر متغیرهای جوش‌کاری ارائه نشده است. در گام اول این پژوهش از بین متغیرهای جوش‌کاری زیر پودری متغیرهای مهم‌تر مشخص شدند. پس‌ازآن با طراحی چند پیش آزمایش و انجام آن‌ها، الگوی انجام آزمایش‌ها و سطوح تقریبی هر متغیر برای انجام آزمایش‌های اصلی تعیین شد. سپس آزمایش‌های اصلی با استفاده از روش تاگوچی طراحی و اجرا گردید. بعد از انجام جوش‌کاری‌ها با استفاده از عملیات برش¬کاری و مطابق استانداردها نمونه‌هایی از درز جوش جدا شدند. در گام بعدی آزمون‌های کشش، سختی سنجی و ضربه روی نمونه‌ها انجام‌شده و نتایج بدست آمده ثبت گردید. سپس این نتایج با استفاده از نرم‌افزار مینی تب با استفاده از روش‌های سیگنال به نویز، آنالیز واریانس و رگرسیون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی نتایج تحلیل‌ها، شرایط بهینه برای هر یک از خروجی‌ها ارائه شد. در ادامه برای ایجاد جوش‌هایی با قابلیت برآورده کردن چند نیاز به‌طور همزمان، سه تابع وزن‌دار چندهدفه تعریف گردید و شرایط بهینه برای آن‌ها ارائه شد. به‌علاوه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس برای محاسبه هر خروجی یک رابطه ارائه شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین متغیر برای بیشینه کردن استحکام و سختی جوش، سرعت جوشکاری و همچنین تأثیرگذارترین متغیر برای بیشینه کردن ضریب نرمی، نوع پودر مورد استفاده است. دیگر نتایج بدست آمده نیز در قسمت پایانی ارائه می‌گردد.
کلمات کلیدی : هاردوکس 450, جوش‌کاری زیر پودری, طراحی آزمایش, روش تاگوچی, آنالیز واریانس.
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File