اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105498
نام و نام خانوادگی : مريم سهرابي
عنوان پایان نامه : ارائه روشی برای پنهان نگاری تصاویر با استفاده از ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد نادري دهكردي
استاد مشاور :
چکیده : در عصر کنونی،با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات استفاده از روش‌های مختلف پنهان‌سازی اطلاعات ،امری اجتناب‌ناپذیر است . هنر پنهان نگاری ،از دیرباز مورداستفاده قرار داشته و امروزه ، با توجه به پیشرفت فناوری و ارتباطات اینترنتی در قالب رسانه‌های دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازجمله حوزه‌های کاربردی و پراهمیت می‌توان از فایل‌های تصویری بالأخص تصاویر JPEG نام برد. این قالب تصویری،به دلیل فشرده‌سازی تصاویر و حجم کم آن از اهمیت و کاربرد ویژه‌ای برخوردار است.پنهان نگاری در این قالب ، با توجه به استفاده از ضرایب تبدیل گسسته کسینوسی، چالش‌ها و مشکلات خاص خود را دارد.ازجمله مسائل این روش،کاهش حجم پنهان نگاری را می‌توان نام برد که به دلیل استفاده از ضرایب تبدیل گسسته کسینوسی می‌باشد.در این پژوهش،سعی شده با استفاده از توابع آشوب و شبه تصادفی سازی انتخاب ضرایبی که پنهان‌سازی در آن‌ها انجام می‌شود و همچنین فشرده‌سازی پیام رمز به‌صورت هم‌زمان،دو فاکتور امنیت و ظرفیت را که از پارامترهای پراهمیت این روش می‌باشند بهبود داده شود.سپس با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده با فاکتورهای خاص این حوزه ، نتایج مطلوب دستیابی شد.
کلمات کلیدی : پنهان نگاری, JPEG , تابع آشوب, Logistic map
تاریخ دفاع : 1397/11/01
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Image Steganography Algorithm Based On DCT Coefficients
Abstract : In the current era, taking into account the importance of information security, it is inevitable to use different methods of data hiding. The art of steganography has long been used, and nowadays, due to the advancement of technology and Internet communications, it is used in the form of digital media. One of the most important and useful scopes is the image files, especially JPEG images. This image format is of particular importance because of the compression of images and its low volume. Steganography in this format, due to the use of discrete cosine transform coefficients, has its own challenges and problems. Among the issues, the reduction in the steganography volume can be called , which is due to the use of discrete cosine coefficients. In this research, we tried to use the distortion and pseudo-randomization functions to select the coefficients that are supposed to embed the secret message into them. Also by compression of the secret message and usage of distortion and pseudo-randomization functions, security and capacity, which are important parameters of this method, are improved. Finally, according to the evaluations that were carried out with the specific factors of this field, the desired results were achieved.
Keywords : Keywords: Steganography, JPEG , Distortion , Logistic map
Download Abstract File