اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105536
نام و نام خانوادگی : مصطفي مباركي
عنوان پایان نامه : مباني و سازوكارهاي حل حقوقي اختلاف در قراردادهاي اداري با تأكيد بر قراردادهاي نفتي
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : محمدكاظم عمادزاده
استاد مشاور : غلامحسين مسعود
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File