اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106465
نام و نام خانوادگی : شكوفه مهرجو
عنوان پایان نامه : : بررسی تأثیر تزریق موضعی دگزامتازون و مارکائین بر عوارض بی حسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : كامران توكل
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File