اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106574
نام و نام خانوادگی : اعظم رضايي
عنوان پایان نامه : ارتباط ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس با استرس های سه سال اخیر در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال 1397
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : حميدرضا نيك يار
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File