اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106620
نام و نام خانوادگی : ريحانه حيدريان دولت ابادي
عنوان پایان نامه : تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم بهبود یافته میگو
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهرا بهشتي
استاد مشاور :
چکیده : چكيده امروزه تقلب یک کسب‌وکار چندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده است و حجم مالی آن روزبه‌روز در حال افزایش است. در سال‌های اخیر توسعه فناوری‌های جدید راه‌های زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید، علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب فراهم می‌کند. از آنجایی که امنیت مهم‌ترین موضوع در بانکداری الکترونیکی است، تضمین تراکنشهای الکترونیکی مشتریان، چالش اصلی بانک‌ها می‌باشد. با در نظرداشتن اینکه متقلبان برای رسیدن به هدف خود بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند، بانک‌ها سعی بر بهینه‌سازی سیستم‌هایی به منظور کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی را دارند. با افزایش تعداد تراکنش‌هایی که از طریق کارت اعتباری انجام می‌شود، تعداد تقلبات در این زمینه نیز افزایش می‌یابد. بنابراین شناسایی تقلب در کارت اعتباری به یک موضوع پژوهشی تبدیل شده است. روش‌هاي گوناگوني براي شناسايي تقلب در کارتهاي اعتباري به کار گرفته ميشود و تقريبا تمامي آنها متمرکز بر تحليل دادههاي حاصل از تراکنشهاي مالي انجام شده، مي‌باشد. ما در این پژوهش بر روی تشخیص تقلب کارت اعتباری با شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته میگو متمرکز شده‌ایم. این تحقیق شامل دو بخش است. بخش اول شامل بهبود الگوریتم میگو می‌باشد و در بخش دوم که از الگوریتم بهبود داده شده برای آموزش شبکه عصبی استفاده می‌شود و در نهایت مدل بدست آمده برای تشخیص تقلب کارت‌اعتباری به کار می‌رود. در بخش بهبود الگوریتم میگو ما از یک همسایگی جدید برای تعیین میگوهای همسایه استفاده می‌کنیم. همچنین در فاز جهش الگوریتم میگو، به منظور افزایش قابلیت اکتشاف آن، عملگر جدیدی با استفاده از تبدیل موجک مورلت پیشنهاد داده شده است. همچنین به منظور محاسبه پارامتر a در تبدیل موجک از یکی از نگاشت های آشوب استفاده کردیم. سپس الگوریتم پیشنهادی را با دیگر الگوریتم‌ها مقایسه کرده که نتایج آن نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهادی بهتر از آنها عمل می‌کند. در بخش دوم کار، ازالگوریتم بهبود یافته میگو در آموزش شبکه عصبی پرسپترون استفاده کرده و از آن برای تشخیص تقلب کارت اعتباری استفاده کردیم.
کلمات کلیدی : تقلب کارت اعتباری, شبکه عصبی, الگوریتم میگو
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File