اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106739
نام و نام خانوادگی : آيلين چهارده چريكي قلي زاده
عنوان پایان نامه : استفاده ازتکنیک کلید زنی مناسب برای کاهش نویز مود مشترک در اینورترهای اتصال بدون ترانس پنل های خورشیدی به شبکه
رشته تحصیلی : مهندسي برق الكترونيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمد مهدي ميرطلائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File