اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39107396
نام و نام خانوادگی : عاطفه موحدي نسب
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط سطح پروفایل های چربی و میزان قند خون قبل و بعد از لیپوساکشن
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : مهدي اخوان طاهري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File