اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200009
نام و نام خانوادگی : شهين جعفري
عنوان پایان نامه : دعوي ابطال سند رسمي مالكيت در رويه قضايي ايران
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : محمدمهدي الشريف
استاد مشاور : داوود نصيران
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File