اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200023
نام و نام خانوادگی : ساجده اكبرپور
عنوان پایان نامه : رويه بين المللي دولتها در مواجهه با هنجارهاي نسل سوم حقوق بشر با تأكيد بر عملكرد جمهوري اسلامي ايران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : غلامحسين مسعود
استاد مشاور : مسعود اخوان فرد
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File