اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200102
نام و نام خانوادگی : امير شركت
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی عوامل و شاخص های موثر در رضایت مشتری (مطالعه موردی: صنعت لوازم خانگی، گروه صنعتی انتخاب)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/01
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File