اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200227
نام و نام خانوادگی : فروغ اميري
عنوان پایان نامه : تخصیص توان به کمک تقریب موقعیت در شبکه های رادیوشناختی مشارکتی
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : روح اله آقاجاني
استاد مشاور :
چکیده : در سال های اخیر، مخابرات مشارکتی، در شبکه های مخابرات بی سیم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این روش به دلیل داشتن انتشار همگانی در مخابرات بیسیم، شرایطی را مهیا می نماید که، گره های مجاور با به اشتراک گذاشتن منابع، با یکدیگر همکاری نمایند و داده های خود را برای گره مورد نظر ارسال کنند. این عملکرد باعث بهبود چشمگیری در کارایی سیستم وهمچنین بالا بردن کیفیت ارتباط بین مبدا و مقصد در شبکه های مخابرات بی سیم می گردد. به علاوه، پهنای باند موجود و همچنین استفاده ی نادرست از منابع طیفی محدود، چالش بسیار مهمی در شبکه های بی سیم به وجود آورده است. رادیوشناختی یک فناوری هوشمند برای شبکه های مخابراتی می باشد که به وسیله ی آن می توان از منابع محدود در شبکه مخابراتی به روشی مؤثرتر و انعطاف پذیرتر استفاده کرد. در این رساله برای ایجاد عدم تداخل بین کاربران اولیه و ثانویه، به جای استفاده از اطلاعات حالت کانال، که معمولا در دسترس نیستند، از روش تخصیص توان به کمک تخمین فاصله استفاده می نماییم. علاوه بر این، برای استفاده بهتر از ظرفیت کانال و همچنین کاهش میزان تداخل، به جای ارسال پیام به صورت مستقیم از یک کاربر به کاربر دیگر، از یک رله، در شبکه ثانویه استفاده می نماییم.
کلمات کلیدی : مخابرات مشارکتی, شبکه های رادیوشناختی, تخصیص بهینه ی توان, تخمین موقعیت, کدبرداری و ارسال.
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Power allocation using estimation of location in cooperative cognitive networks
Abstract : In cognitive radio networks, secondary users (Sus) can share spectrum with primary users (PUs) under the condition that no interface is caused to the PUs. To evaluate the interference imposed to the PUs, the cognative systems discussed in the literature usually assume that the channel state information of the link from a secondary transmitter to a primary receiver is known at the secondary transmitter. However this assumption may often be impractical in cognative radio systems, since the PUs need to be oblivious to the presence of the SUs. In this research, first disscuss PU localisation and then introduce an uplink resource allocation algorithm for orthognal frequency division multiple access-based cognitive radio systems, where relative location information between primary and SUs is used instead of CSI of the interference link to estimate the iterference. At last, using DF protocol, improve the network capacity.
Keywords : Cooperative Communication, Cognitive Radio Networks, Optimum Power Allocation, Estimation of Location, Decode-and-Forward.
Download Abstract File