اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200305
نام و نام خانوادگی : محمد اسلامي
عنوان پایان نامه : تنظیم بهره ي كنترل كننده ی فازي بوسیله ی الگوريتم ژنتيك به منظور تثبیت مبدل DC-DC از نوع کاک
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ابراهيم برزآبادي
استاد مشاور :
چکیده : در سالهای اخیر، توسعه مبدل های dc–dc برای وسیله¬هایی که انرژی پاک مصرف می کنند، رونق پیدا کرده است؛ زیرا سیستم های ذخیره انرژی باتری محور برای شروع و شارژ مجدد مورد نیاز هستند. در این پایان نامه به منظور اینکه ولتاژ مبدل ثابت بماند یک کنترل کننده که براساس منطق فازی عمل می کند، طراحی شده است. سیستم های فازی را می توان بعنوان کنترل کننده حلقه باز و یا حلقه بسته مورد استفاده قرار داد .هنگامی که بعنوان کنترل کننده حلقه باز استفاده میشود سیستم فازی معمولا بعضی پارامترهای کنترل را معین کرده و انگاه سیستم مطابق با این پارامترها ی کنترل کار می کند. بسیاری از کار برد های سیستم فازی در الکترونیک به این دسته تعلق دارند. هنگامی که سیستم فازی بعنوان یک کنترل کننده حلقه بسته استفاده میشود در این حالت خروجی های فرایند را اندازه گیری کرده و بطور همزمان عملیات کنترل را انجام میدهد . کاربرد سیستم فازی در فرایندهای صنعتی به این دسته تعلق دارد. منطق فازی روشی برای پردازش وقایع غیر قطعی ارائه می‌کند. در منطق فازی با مقادیری غیر قطعی و تقریبی کار می‌کنیم. محدوده‌ای از احتمالات که ممکن است اتفاق بیافتند. منطق فازی در مقابل منطق باینری یا منطق Boolean قرار دارد. سیستم‌های فازی ژنتیکی دسته‌ای از سیستم‌های فازی هستند که در ساخت آن‌ها از الگوریتم ژنیتک یا برنامه‌ریزی ژنتیکی برای یافتن ساختار و پارامترهای سیستم استفاده شده‌است.در اين پروژه ، از این روش استفاده شده است.
کلمات کلیدی : مبدل کاک, مبدل dc-dc, کنترل کننده فازی, تثبیت ولتاژ
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Adjust the gain of a fuzzy controller using a genetic algorithm to stabilize the dc-dc cuk converter
Abstract : In recent years, the development of dc-dc converters has been booming for clean-energy devices. because battery-powered battery systems are needed to start cold and recharge. In this thesis, a controller based on fuzzy logic is designed to keep the converter voltage constant. Using fuzzy logic to design this type of controller is based on expert knowledge and is very popular with other controllers. Fuzzy systems can be used as an open loop controller or closed loop controller. When used as an open loop controller, the fuzzy system usually defines some control parameters, and the system follows these control parameters he does. Most of the fuzzy systems in the electronics category belong to this category. When a fuzzy system is used as a closed loop controller, it measures the outputs of the process and simultaneously performs control operations. The use of fuzzy systems in industrial processes belongs to this category. Fuzzy Logic provides a method for processing uncertain events. In fuzzy logic we work with non-deterministic and approximate values; the range of probabilities that may occur. Fuzzy Logic lies in front of binary binary logic or Boolean logic. Genetic fuzzy systems are a collection of fuzzy systems that have been used to construct genetic algorithms or genetic programming to find structure and system parameters. In this project, this method has been used.
Keywords : Cuk converter, dc-dc converter, Fuzzy cotroller, Voltage stabilization
Download Abstract File