اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200476
نام و نام خانوادگی : سيدهمت علي موسوي
عنوان پایان نامه : اشتباه قاضی در صدور حکم ونحوه جبران خسارت
رشته تحصیلی : الهيات ومعارف اسلامي(فقه و مباني حقوق اسلامي)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File