اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200583
نام و نام خانوادگی : محمدرضا ارك شيراني
عنوان پایان نامه : زمان‌بندی کار بر اساس الگوریتم ازدحام سنجاقک‌ها در محیط محاسبات ابری
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرامرز صافي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File