اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200629
نام و نام خانوادگی : محمد جعفري امين ابادي
عنوان پایان نامه : بهینه سازی مسیریابی تکنسین‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش با استفاده از خوشه‌بندی و برنامه‌ریزی ریاضی: مطالعه موردی شرکت انتخاب سرویس حامی در شهر اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جاويد جوزداني
استاد مشاور : هادي شيرويه زاد
چکیده : با توجه روز افزون سهم خدمات در سراسر دنیا یکی از عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتریان ارائه خدمات به موقع با کمترین میزان تاخیر می باشد و از دغدغه‌های اصلی مراکز ارائه خدمات نحوه تخصیص کار‌ها به سرویسکاران و پس از آن ترتیب رسیدگی و مسیریابی ارائه خدمات به مشتریان می باشد و عدم برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه موجب افزایش بار ترافیکی در سطح شبکه و افزایش آلودگی زیست محیطی، آلودگی صوتی و اتلاف وقت،اتلاف سوخت و در‌نهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان و سرویسکاران را به‌همراه خواهد داشت از طرفی تقسیم کار روزانه جهت ارائه سرویس به‌صورت دلخواه و با در نظر گرفتن نظر افراد انتخاب بهینه‌ای نخواهد بود و از سویی دیگر با‌توجه به تعداد بالای تقاضا‌ی خدمات در یک روز، بهره‌گیری به‌تنهایی از الگوریتم‌های ریاضی، مشکل است. بنابراین می‌بایست روشی اتخاذ شود که بتوان این مسئله را بصورت کارآمد بهینه نمود. به‌همین منظور در این پژوهش سعی شده‌است با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی فضای جستجوی مسئله را کاهش داده و سپس با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید مسیر بهینه با رعایت ظرفیت کار روزانه در هر خوشه برای سرویسکاران ارائه گردد. در این پژوهش با توجه به درخواست‌های خدمات پس از فروش در سال‌های 94 و 95 در در شرکت‌انتخاب‌سرویس در شهر اصفهان، با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی، تقاضای مشتریان خوشه‌بندی شده وپس از آن با استفاده از چند روش تعداد بهینه خوشه‌ها مشخص شده است و از مقایسه نتایج خوشه‌بندی و مسیریابی بهترین روش خوشه‌بندی ارائه گردیده است. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که در مسئله مسیریابی در خوشه‌های بهینه ضمن جوابگو بودن در زمان کمتر، دارای آزمون تکرار پذیری بالاتری بوده و نقش موثری در کاهش زمان رسیدگی به مصرف کننده و جلب رضایت آنها دارد.
کلمات کلیدی : مسئله مسیریابی و برنامه زمانبندی تکنسین, خدمات پس از فروش, خوشه بندی, داده کاوی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File