اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200801
نام و نام خانوادگی : جواد گلزاري
عنوان پایان نامه : مشروعيت تحريمهاي اقتصادي يكجانبه درپرتو اعمال اصل حاكميت دولتها در حقوق بين الملل
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مسعود راعي
استاد مشاور : منوچهر توسلي ناييني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File