اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200964
نام و نام خانوادگی : كامران عبدلي سرابي
عنوان پایان نامه : بررسی کتیبه بیستون در بازگویی وقایع دوران داریوش اول
رشته تحصیلی : تاريخ- تاريخ ايران باستان
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شكوه السادات اعرابي هاشمی
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File