اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39202642
نام و نام خانوادگی : بهمن ولي زاده
عنوان پایان نامه : بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات متشابه و غیر متشابه فولادهای دوفازی DP980 به DP780
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي منصوري حسن آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File