اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204110
نام و نام خانوادگی : احمدرضا ملالي دزكي
عنوان پایان نامه : ساماندهی بافت های فرسوده شهری(مطالعه موردی محله پوریای ولی، منطقه هفت شهرداری اصفهان)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور : احمد خادم الحسيني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File