اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204142
نام و نام خانوادگی : معين صباحي گراغاني
عنوان پایان نامه : ملاك شناسي تبعيض در حقوق استخدامي ايران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : ابوالفضل رنجبري
استاد مشاور : غلامحسين مسعود
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File