اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205078
نام و نام خانوادگی : فاطمه رياحي
عنوان پایان نامه : گردآوري و تحقيق در ادبيات عامه و فرهنگ مردم شهر بابك
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : عطامحمد رادمنش
استاد مشاور : محبوبه خراساني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File