اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205625
نام و نام خانوادگی : سميرا نصري نصرابادي
عنوان پایان نامه : مسیریابی با اولویت جریان داده در شبکه های مبتنی بر نرم افزار بر مبنای کوتاهترین مسیر
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا خيام باشي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File