اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205652
نام و نام خانوادگی : هاجر كاظمي زهراني
عنوان پایان نامه : روشی هوشمند جهت تعیین اندازه ناوگان باری ریلی جهت ماکزیمم کردن سود
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد حسين نديمي
استاد مشاور : حميدرضا سبارشاد
چکیده : تعیین تعداد ناوگان و تخصیص بهینه آن، يكی از مسائلی است که در سامانه حمل‌ونقل ريلی بايد به آن توجه گردد. از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت و کارايی سامانه حمل‌ونقل ريلی، تعداد ناوگان ريلی می‌باشد. شرکت‌های حمل نقل ريلی به‌منظور دستیابی به ظرفیت موردنیاز برای پاسخگويی به تقاضا در ناوگان ريلی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دلیل قیمت بالای آن ناوگان ريلی يكی از منابع بزرگ سرمايه در راه‌آهن به شمار می‌رود. بهینه‌سازی اندازه ناوگان ريلی عبارت است از تعیین تعداد بهینه ناوگان ريلی به‌نحوی‌که تقاضای مشتريان باکیفیت خدمت‌رسانی قابل‌قبول و در زمان از پیش تعیین‌شده برآورده شود و درعین‌حال مجموع هزینه‌ها کمینه گردد. هدف از انجام اين پژوهش، ارائه يک روشی هوشمند جهت تعیین اندازه ناوگان باری ریلی جهت ماکزیمم کردن سود است. ویژگی‌های اصلی مدل 1- استفاده از داده‌های آنلاین (realtime) 2-استفاده از مدل تقریبی صف‌بندی برای تخصیص و جابجایی داینامیک ناوگان 3 -تقاضاهای ارتجاعی 4-محاسبه قیمت‌ها به‌صورت داینامیک می‌باشد. این مسئله زیرساختی ارائه‌شده در شبکه راه‌آهن یک برنامه استراتژیک است که مبتنی بر دیتاهای واقعی ، اندازه ناوگان، ظرفیت ایستگاه، تقاضاهای پاسخ داده نشده و تعداد واگن‌های بارگیری شده و خالی را به همراه قیمت‌گذاری داینامیک (تأخیر مشتریان در آن لحاظ گردیده است) تصمیم‌گیری می‌کند. روش پیشنهادی برای حل مشکل برنامه‌ریزی ناوگان در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نمونه موردمطالعه قرارگرفته است. با توجه به نتايج تولیدشده مشاهده گرديده است که مدل پیشنهادی با توجه به محدودیت‌های موجود ضمن کاهش تقاضای برآورده نشده مشتريان، به طرز معناداری بهره‌وری واگن را بهبود بخشیده است. درنتیجه، این مدل یک ابزار برای کمک به مدیران تدارکات حمل‌ونقل، به‌ویژه در حمل‌ونقل ریلی انعطاف‌پذیر، با زیرساخت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.
کلمات کلیدی : تصمیم‌گیری مارکف, اندازه‌گیری ناوگان راه‌آهن, بهینه‌سازی پویا, برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها, سیستم‌های صف‌بندی, قیمت‌گذاری پویا.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : An Intelligent Method for Determining the Rail-car Fleet Sizing to Increase Profitability
Abstract : Fleet size and optimal freight car allocation is one of the issues that should be addressed in the rail transport system. Number of fleets are the most important affecting factors of the capacity and efficiency of the rail transport system. IN order to achieve the capacity needed to meet the demand for railroads, railroad companies invest in it, so the railroad fleet is one of the major sources of capital in the railways because of its high prices. The optimization of the size of the fleet is, sizing a rail car fleets are based on customer demand with acceptable service quality, achieving in predetermined time and minimum total cost. The purpose of this research is to provide an intelligent method for sizing fleet to maximize profits. Main features of the model are 1. using online data, 2. approximation queuing approach for non-myopic dynamic rail-car allocation/relocation model, 3. elastic demand, 4. dynamic pricing scheme. The proposed infrastructure planning strategy provides real-time rail network decision such as fleet size, yard capacity, unmet demands, and number of loaded and empty rail-car, and socially efficient price The proposed method for solving the problem of fleet planning in the Islamic Republic of Iran Railways has been studied as a case study. Based on the results, it is observed that the proposed model although it has limitations, not only has significantly improved the efficiency of the wagon but also reducing the unmet demand of customers. The purpose of this study is to provide an intelligent method for determining the size of rail freight fleet to maximize profits.
Keywords : Markov decision process, smart rail-car fleet sizing, dynamic optimization, infrastructure planning, queuing systems, dynamic pricing
Download Abstract File