اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205755
نام و نام خانوادگی : بهروز اكبري
عنوان پایان نامه : بررسی عددي انتقال حرارت جابجایی آمیخته نانو سیال آب – اکسید مس در یک محفظه مورب با مدل دو فازی مخلوط با در نظر گرفتن مکانیزم های سرعت لغزشی: پدیده های حرکت براونی و ترموفرسیس
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : داود طغرائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File